Mikroakışkan Çip

Mikroakışkan Çipler: Tüp Bebekte Her Mucizeye İnanalım mı?


Tüp bebek tedavisinde dönem dönem medyaya yansıyan mucizevi şekilde başarı oranlarını arttırdığını ve çocuk sahibi olmayan kimse kalmayacağını iddia eden beyanatlara maalesef bir yenisinin daha eklendiği görülmektedir. Bugüne dek yapay rahimden sperm mıknatısına kadar bilimsel değeri olmayan, reklam amacı güden çok sayıda haber yazılı ve görsel medyada yer almiştir. Çocuk sahibi olamamanın getirdiği umutsuzluk ile sarılacak bir dal arayan çok sayıdaki aile maalesef bu tür haberlerden mağdur olmaktadır. Bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmamış ve ancak küçük çaplı çalışmalarda değerlendirilmiş olan bu uygulamaların çocuk sahibi olmak için başvuran çiftlere bir mucize gibi sunulmasının doğru ve etik olmadıgını düşünüyorum.
Mikroakışkan çipler yardımı ile sperm seçimi hali hazırda kullanılan tüp bebek uygulaması sırasında sağlıklı spermin seçilmesine yarayan tekniklere bir yenisini eklmektedir. Tekniğin, yardımcı üreme teknikleri programında halihazırda kullanılan sperm seçme tekniklerine oranla bazı avantajlara sahip olabileceğini bildiren çalışmalar mevcuttur. Ancak bu çalışmalar küçük ölçekli olup az sayıdadır. Bu nedenlerden dolayı tekniğin bir mucize gibi sunulması hem yanıltıcı hem de yanlış yönlendiricidir.
Medyada yer alan, “gebelik oranlarının arttığı”, ve “ülkemizde belli başlı kliniklerde uygulanan bu yöntemle ciddi başarı oranlarının elde edildi”ğini iddia eden beyanatın dayanağının ne olduğu belli değildir. Pek çok diger yenilikte de olduğu gibi henüz test aşmasında olan ya da arkasında yeterince bilimsel kanıt birikimi olmayan yöntemlerin ilk olma gayreti içinde lanse edilmesi doğru ve etik değildir.

Referanslar:
http://koekbiotech.com
Matsuura K, Takenami M, Kuroda Y, Hyakutake T, Yanase S, et al. (2012) Screening of Sperm Velocity by Fluid Mechanical Characteristics of a Cyclo olefin Polymer Microfluidic Sperm Sorting Device. Reprod Biomed Online 24: 109–115.