HLA-G Nedir, Tüp Bebek için Mucize midir?

HLA-G Nedir, Tüp Bebek için Mucize midir?


Son günlerde basında HLA-G ölçümü yapılarak rahim içine transfer edilen embryoların daha yüksek gebelik oranları verdiğine dair yazılı ve sözlü deklarasyonlar olmuştur. öncelikle çok az sayıda çift üzerinde yapılan bu çalışmaların sonuçlarının bir mucize. Son günlerde basında HLA-G ölçümü yapılarak rahim içine transfer edilen embryoların daha yüksek gebelik oranları verdiğine dair yazılı ve sözlü deklarasyonlar olmuştur. öncelikle çok az sayıda çift üzerinde yapılan bu çalışmaların sonuçlarının bir mucize gibi sunulmasının son derece sakıncalı olduğunu belirtmek istiyorum. HLA-G hücre zarına bağlanan bir doku uyum antijeni olup özellikle vücudun bağışıklık hücrelerinin etkinliklerini baskılayıcı bir görevi vardır. özellikle doku reddinden sorumlu olan doğal öldürücü hücrelerin üzerindeki algılayıcılara bağlanarak bu hücrelerin etkinliklerini azaltır. Bu etki özellikle bağışıklık sağlayan hücrelerin görev aldığı virüsler tarafından enfekte edilmiş hücreler ve tümör hücrelerinin yok edilmesinde önemlidir. ...


Yakın zamanlarda yapılmış çalışmalar ise HLA-G moleküllerinin organ ve doku nakillerinde (kalp, karaciğer, böbrek) ve de tüp bebek sonrasında yerleştirilen embryoların başarılı bir şekilde tutunmalarında da HLA-G antijenlerinin rol aldığını ortaya koymuştur. HLA-G desidua adı verilen rahimin embryo yerleşmesi için hazırlanmış bölgesinde bağışıklık sistemini baskılayarak embryonun reddini engeller. Bunun dışında embryo-rahim arasındaki diyalogda da önemli görevleri olduğu düşünülmektedir.
HLA-G embryo tarafından salgılanır ve rahim içinde embryo reddinden sorumlu olan doğal öldürücü hücrelere bağlanarak bunların etkinliğini azaltır. Bu mantıktan hareket edildiğinde daha fazla HLA-G salgılayan embryoların rahim içinde yerleşme olasılıklarının daha fazla olduğu söylenebilir. HLA-G salgılanması ile tüp bebekte başarı oranını araştıran çalışmalar literatürde başlıca iki grup tarafından yapılmış ve yayınlanmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarında ise ortaya çıkan HLA-G salgılayan embryoların rahim içine nakli ile gebelik oranlarından artış olduğudur. çok sayıda embryosu olan bir kadında HLA-G salgılayan embryoların rahim içine nakli ile HLA-G salgılamayan embryoların rahim içine nakli arasında gebelik oranları farklı çıkmaktadır. Ancak aşağıda belirtilen hususlar henüz açıklığa kavuşmadığından bu yöntemin mucize olarak sunulması son derece sakıncalıdır. Rahim içine yerleştirilecek çok sayıda embryosu olan kadınlarda embryo kalitesinin klasik yöntemler ile değerlendirilmesi veya HLA-G salgılanmasına göre seçim yapılmasını karşılaştıran herhangi bir çalışma yoktur. Embryoların yapısal özelliklerine göre yapılan embryo seçiminde de HLA-G ile yapılan seçim kadar yüksek gebelik oranları elde edilmektedir.


Zaten rahim içine yerleştirilebilecek nitelikte çok sayıda embryosu olan kadınlar baştan seçilmiş çok iyi bir gebelik oranına sahip bir grubu temsil etmektedir. Bunlarda ek olarak HLA-G ölçülmesinin katkısı tartışmalıdır.

  • HLA-G ölçülmesi ve buna dayanarak yapılacak bir embryo seçimi ancak bilimsel çalışmalarda kanıtlandığı takdirde çok sayıda iyi kaliteli embryosu olan kadınlarda hangi embryonun rahim içine yerleştirilmesi gerektiği kararını vermekte etkili olabilir.
  • HLA-G ölçümüne dayalı embryo transferi özellikle tek embryo transferinin mecburi olduğu bazı Avrupa ülkelerinde embryo seçiminde ek katkı sağlayabilir. ülkemizde halen 3 embryo transferine izin verilmekte ancak pek çok klinikte daha fazla embryo transferi yapıla gelmektedir. çok sayıda embryonun transfer edildiği uygulamalarda HLA-G ölçümüne dayalı transferlerin katkısı da tartışmalıdır.