IVF Tedavisinde Yeni Bir Yöntem Akupunktur

IVF Tedavisinde Yeni Bir Yöntem Akupunktur


BRITISH MEDICAL JOURNAL TEMMUZ 2008
IVF sikluslarının yaklaşık %90’ında en az bir embryo transfer edilmesine karşın ancak %25’inde implantasyon ve canlı doğum geçekleşmektedir. IVF tedavisinin başarısını sınırlayan en önemli faktör embriyo elde edememek değil Küçük ölçekli çalışmaları kapsayan  sonuçlarıyla daha sonra yapılan büyük ölçekli randomize kontrollü çalışmaların sonuçlarının çelişebildiği bilinmektedir.

Akupunkturla ilgili mevcut ümit vaat eden sonuçları değerlendirirken bu gerçek göz önünde tutulmalı ve hastalara uygulamayı önerirken her klinik kendi deneyimini ve tedaviye erişilebilirliği dikkate almalıdır.

Tüp bebek (IVF) uygulamalarının yaklaşık %90’ında en az bir embriyo transfer edilmesine karşın ancak %25’inde implantasyon ve canlı doğum geçekleşmektedir. IVF tedavisinin başarısını sınırlayan en önemli faktör embriyo elde edememek değil  implantasyonun olmamasıdır. IVF başarısını artırmak için denenen değişik ve çok sayıda adjuvan tedavilerin arasında akupunktur da yerini almıştır. Ancak çoğu adjuvan tedavide olduğu gibi etkinliği tartışmalıdır. .Akupunktur Çin tıbbında yüzyıllardır kadın üreme sisteminin sorunlarında kullanılmaktadır. Bu makalede Akupunkturun IVF’e adjuvan tedavi olarak kullanımı ve klinik etkileri özetlenmiştir.

Akupunkturun fertilite üzerine etkisi nedir?
Akupunkturun fertilite üzerine etkisi tam olarak açıklanamamakla beraber 3 potansiyel mekanizma öne sürülmüştür.
1) Nörotransmitter (ß-endorfin, serotonin) salınımını düzenleyerek GnRH sekresyonunu uyarır ve gonadotropin, ve ovarian steroid sekresyonu üzerine etkilidir
2) Uterusta sempatik aktiviteyi inhibe ederek uterin arter impedansını düşürür ve uterus kan akımını artırır
3) Endojen opioid salınımını uyararak merkezi sinir sistemi üzerinden stres
yanıtını inhibe eder.
Bu etkiler sayesinde implantasyon oranlarını arttırdığı öne sürülmektedir.

Akupunktur ne zaman uygulanır?
Çeşitli uygulama protokolleri bulunmakla beraber en yaygın uygulama şekli embryo transfer gününde transfer öncesi 25 dakika ve transfer sonrası 25 dakika olarak 2 seans yapılmasıdır.

Akupunktur nasıl uygulanır?
Akupunktur geleneksel meridyen noktalarına uygulanır. SP6 (sp: dalak), SP8, SP10, ST36 (ST: mide), ST 29 noktalarına iğne uygulanmasının uterusa gelen kan akımını artırdığı ve enerji verdiğine inanılmaktadır. Kalın barsak L4 ve L3 noktaları perikardium P 6 noktası ile kombine edildiğinde hastayı sakinleştirip rahatlattığına inanılmaktadır.

Akupunkturun IVF’te etkinliği kanıtlanmış mıdır?
Akupunkturun IVF tedavisinde kullanımı ile ilgili 7 adet randomize kontrollü çalışmayı kapsayan bir meta-analiz yayınlanmıştır. IVF’i tamamlayıcı tedavi olarak akupunkturun kullanılmasının gebelik oranlarını (OR: 1.65) ve canlı doğum oranlarını (OR:1.91) arttırdığı sonucuna varılmıştır. IVF tedavisinde bazal gebelik oranı yüksek olduğundan akupunkturla fazladan bir klinik gebelik elde edebilmek için 10 hastaya uygulama yapılması gerekmektedir.

IVF’te adjuvan tedavilere yaklaşım nasıl olmalıdır?
Yayınlanan sonuçlarla IVF hastalarına akupunktur uygulanmasının popülaritesi artmaktadır ve diğer yardımcı tedavi yöntemleri de tekrar gündeme gelmiştir. Özellikle başarısız IVF denemeleri olan hastalarda alternatif tedavi arayışları artmaktadır. Bu grup hastalar gebelik için çok uzun zaman uğraşmıştır ve fertilitelerini artırmak için her türlü kanıtlanmamış yardımcı ve alternatif tedaviyi denemeye açıktırlar. Etkinliği kanıtlanmamış uygulamaların faydalı olmamanın ötesinde IVF’in başarısını azaltabileceği de göz önünde tutulmalıdır.