Miyomları Olan Hasta

Miyomları Olan Hasta


Kadınların % 20- 40’ ında miyom görülür, miyomlar ve kısırlık arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki özellikle rahim boşluğunun hemen altındaki ( submüköz) miyomlarda ya da endometrial boşluğa bası yapan duvar içi ( intramural) miyomlarda görülür.  Submüköz miyomların çıkartılması tüp bebekte gebelik oranlarını arttırırken subseröz yani rahim dış duvarında büyüyen miyomların cerrahi tedavisinin gebelik sonuçları üzerine bir etkisi yoktur. 

Rahim duvarı içinde yer alan intramural miyomların cerrahi tedavi sonuçları ile ilgili bilgiler sınırlıdır ve daha ayrıntılı çalışmalara gereksinim vardır. Gebe kalamayan kadınlarda rahim boşluğuna bası yapan ya da 5 cm’ den büyük olan miyomlar varsa cerrahi tedavi önerilmektedir. 

Uterin arter embolizasyonu ( rahime giden atardamarın özel ilaçlarla tıkanması) çocuk sahibi olamayan hastalarda önerilen bir tedavi şekli değildir.