Hidrosalpenks (tüpü tıkalı ve içi su dolu) olan kadınlar

Hidrosalpenks (tüpü tıkalı ve içi su dolu) olan kadınlar


Hidrosalpinks, tüplerin enfeksiyonunun bir sonucudur. Enfeksiyona bağlı olarak, tüplerin ucunda bulunan fimbria adı verilen parmaksı çıkıntıların kapanması ve buna bağlı tüpün içinde sıvı birikimi olarak tanımlanır. En sık neden Chlamydia trachomatis enfeksiyonudur.

Tüp bebek tedavisi sırasında hidrosalpinks varlığı gebelik şansını azaltır. Canlı doğum, gebelik ve implantasyon oranları daha düşük, gebelik kaybı ve dış gebelik oranları ise daha yüksektir. Böyle hastalarda tüp bebeğe başlamadan önce ya hasarlı tüp alınmalı ya da rahim içini etkilemeyeceği şekilde tıkanmalıdır.

Yumurtalığın uyarılması döneminde tespit edilirse, yumurta toplama işlemi sırasında iğne ile boşaltılmalıdır ya da tüm embryolar dondurulup hidrosalpinks opere edildikten sonra donmuş embryolar transfer edilmelidir.

Tedaviye başlanmadan ayrıntılı bir inceleme yapılıp hidrosalpinks tespit edilmelidir. Öykü, chlamydia antijen testi ve vajinal ultrason tanı için yararlıdır. Cerrahi ile hidrosalpinks çıkartılmadığı takdirde tüp bebek başarısı yarı yarıya düşecektir.