Hepatit B/C taşıyıcısı çiftlerde tüp bebek

Hepatit B/C taşıyıcısı çiftlerde tüp bebek


Riskler; hastalığın eş ya da çocuğa bulaşması ve hasta örneklerinin hastalığı laboratuar personeline bulaştırma riski taşımasıdır.  Hepatit B ve C enfeksiyonunun yumurtalık fonksiyonları üzerine etkileri tartışmalıdır ancak gebelik sonuçlarına bir etkisi yoktur. HB pozitif bir anneden doğan bir bebek hemen aşılanmalıdır; HC içinse henüz bir aşı yoktur.

Anneden bebeğe geçiş riski tüp bebek uygulamasında normal gebelikten farklı değildir.  Her ne kadar HB pozitif erkeklerde mikroenjeksiyon güvenli bir seçenek olsa da, HB pozitif kadınlarda da güvenli olduğuna dair yeterli kanıt yoktur. HBV DNA’ sının kromozomal entegrasyonu potansiyel bir risktir, HCV RNA’sı ise insan kromozomuna entegre olamaz.  HB aşısı ile üç dozdan sonra % 90’ ın üstünde koruyucu antikor cevabı oluşur, HC aşısı ise yoktur.