Endometrioması (Çikolata kisti) olan kadınlar

Endometrioması (Çikolata kisti) olan kadınlar


Çocuk sahibi olamayan hasta grubunun % 25- 35’de endometriozis görülür. Tüp bebeğe başvuran hastaların % 5’ inde de tek taraflı ya da iki taraflı çikolata kistleri vardır. Endometrioma yumurtalığın stimülasyona olan yanıtını azaltır. Bu durumda, özellikle de tüpte tıkanıklık (tubal faktör) varsa tüp bebek önerilir. Tüp bebek tedavisi öncesi çikolata kistlerinin cerrahi tedavisi gebelik oranlarını arttırmaz. Bu hastalarda ilk yapılması gereken, ultrason ile çikolata kistlerinin tespit edilmesi ve önceki cerrahi ya da medikal tedavilerin sonuçlarının değerlendirilmesidir. Yumurtalık rezervi, FSH, AMH ölçümleri ve folikül sayısı ile kontrol edilmelidir.

Çikolata kistleri 3 cm’ den küçükse tüp bebeğe geçilmelidir. Ancak 3-4 cm’ den büyük kistlerin varlığında laparoskopik olarak kistlerin çıkarılması düşünülmelidir. Önceden ameliyat geçirmiş, iki taraflı kistleri olan ya da yumurtalık rezervi düşük olan hastalarda cerrahiden kaçınılmalıdır.

Eğer kist büyük ancak cerrahi planlanmıyorsa tüp bebek tedavisinde ultrauzun protokoller kullanılmalıdır. Yumurta toplama işlemi sırasında çikolata kistlerine mümkün ise iğne ile  girilmemeli, ve boşaltılmaya çalışılmamalıdır. Ayrıca işlem sırasında damar yoluyla antibiyotik verilmesi uygun bir yaklaşım olur.