Trombofili olan kadınlarda tüp bebek

Trombofili olan kadınlarda tüp bebek


Tromboemboli (Damar içinde pıhtı oluşumuna bağlı damar tıkanıklığı), IVF tedavisinde hormonlarla yapılan yumurtalık stimülasyonunun nadir rastlanan bir komplikasyonudur. Hormon tedavisi sırasında pıhtılaşma ve pıhtı eritici sistemde önemli değişiklikler ortaya çıkar. Sıklığı yaklaşık 100 000 siklusta 1,6’dır.   Literatürde bildirilmiş tromboemboli vakalarının çoğunluğu tromboembolik hastalığa ait risk faktörlerinin varlığında ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle doğru danışmanlık verip olası komplikasyonları önlemek için riskli hastayı tespit etmek gerekir.

Tüm hastalar tedaviye alınmadan önce kişisel riskleri açısından değerlendirilmelidir. Daha önce kendisi ya da ailesinde damar içi pıhtı ve, emboli öyküsü olanlarda ve tüp bebek tedavisi sırasında yumurtalıkların aşırı uyarılması (ovaryan hiperstimulasyon sendromu) gelişen hastalarda mutlaka trombofili taraması yapılmalıdır.  Derin ven trombozu öyküsü olanlar, hiperstimulasyon gelişenler ya da trombofilisi olanlara kan sulandırıcı ilaçla koruyucu tedavi( tromboprofilaksi) başlanmalıdır. Bu durumlara ek olarak; ciddi enfeksiyon varlığı ya da yatağa bağımlı olan hastalar da kan sulandırıcı ilaç almalıdır.  Basınçlı varis çorapları ve düşük molekül ağırlıklı heparin uygulamaları tromboprofilaksinin birinci adımıdır.   

Kan sulandırıcı ilaç uygulamalarına olası bir kanamaya neden olmamak  için, yumurta toplama işleminden 24 saat sonra başlanmalıdır. Gebelik oluşursa tedaviye ilk üç ayın sonuna kadar devam edilmelidir.  Trombofili tanısı alan hastalarda ise profilaksiye tüm gebelik boyunca devam edilmelidir.