Gebelik ve Grip

Gebelik ve Grip


Toplumda grip olarak da bilinen influenzanın, gebelerde şiddetli hastalık ve hatta ölüme neden olma ihtimali toplum
geneline oranla daha yüksektir ve erken postpartum dönemde de genel popülasyona oranla ağır enfeksiyon ve mortalite
riskindeki artış devam etmektedir. Maternal influenza enfeksiyonun aynı zamanda abortus, preterm doğum, gebelik haftasına
göre düşük tartılı (SGA- small for gestational age) bebek ve ölü doğum gibi kötü obstetrik sonuçlarla ilişkilidir.İnfluenza,
sonbahar aylarının sonundan ilkbahar aylarına kadar olan dönemde daha sık olarak enfeksiyonlara neden olmaktadır. Gebelerin
influenzaya karşı aşılanması ile hem gebenin hem de özellikle hayatın ilk altı ayındaki bebeklerin influenzaya karşı
korunabileceği bilinmektedir. İnfluenza sezonunda gebe olan veya olacak olan tüm kadınların hangi üçayda olduğuna bakılmaksızın aşılanması, Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi-
The Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) ve Amerikan Kadın Doğum Cemiyeti- American College of Obstetricians
and Gynecologists (ACOG) tarafından 2004 yılından itibaren önerilmektedir. İnaktif influenza aşılarının gebe veya fetus üzerine
yan etkilerine ait veri yoktur.Maternal influenza enfeksiyonuna bağlı risklerin önlenmesi amacıyla gebelerin ve gebelere sağlık
, hizmeti sunanların, gebelikte influenzanın riskleri ve aşılamanın yararları hakkında farkındalıklarının arttırılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

GRİP PLATRFORMU ADINA

Prof.Dr.Atıl Yüksel , Prof. Dr. Selim Badur, Uz.Dr.Özlem Dural