İleri yaşlarda tüp bebek

İleri yaşlarda tüp bebek


Tüm dünyada Tüp Bebek kliniklerine başvuran hastaların yaş ortalaması yıllar içinde yükselme göstermiştir. Kadının yaşlanması yumurta kalitesi ve yumurtalık kapasitesini olumsuz olarak etkilerken, gebelik şansını azaltır ve düşük riskini arttırır. Ayrıca kromozomal bozuklukları taşıyan yumurta sayısında yaşla birlikte artış olur.  Bunun sonucudur ki yaşlı kadınların gebeliklerinde Down sendromu gibi kromozom bozukluğu taşıyan bebeklerin oranı artmaktadır. Gebelikte yüksek tansiyon ve erken doğum gibi komplikasyonlar da ileri yaş grubundaki kadınlarda daha sık görülür.

Yaşlı babanın tüp bebek başarısı üzerine olan etkisi ise tartışmalıdır. Bazı çalışmalar baba yaşının önemli olmadığını gösterirken bazıları ise yaşlı babaların eşlerinde gebelik oranlarının daha düşük olduğunu göstermektedir.  Ayrıca ileri baba yaşı ile ilişkili olarak bazı otizm formlarının, şizofreni ve nadiren bazı retinoblastom (gözün retina tabakasından kaynaklanan bir tümör) olgularında küçük ancak anlamlı artışlar tespit edilmiştir.

Tedavi Önerileri:

Yumurtalık kapasitesini artıracak herhangi bir tedavi yöntemi henüz bulunmamıştır.  Ampirik yani kanıta dayalı olmayan tedavilerin uygulanmasının yararları çok tartışmalı olmakla birlikte pek çok kadın bitkisel veya hormon içeren tedavilere başvurmaktadır.  Bu tedavilerden beklenti kısıtlıdır ve  çoğunun da önemli maliyetleri vardır.  Yumurtalıkların uyarılması için kullanılan tedavi protokollerinde yapılan değişiklikler ve yüksek dozda ilaç kullanılmasının yararı da tartışmalıdır. Tüp bebek amaçlı yumurtalık uyarılmasında kısa protokoller tercih edilmelidir. Yumurta toplama işleminde genellikle 2-3’ den fazla yumurta elde edilemez.  Yumurtaların sayıca az olduğu durumlarda döllenme yöntemi olarak mikroenjeksiyon tercih edilmelidir.