Azalmış yumurtalık kapasitesi

Azalmış yumurtalık kapasitesi


Yumurta havuzu canlı doğum ve tedavi başarısı ile doğrudan ilişkilidir. Tüp bebek tedavisinde zayıf yumurtalık yanıtı olan hastalarda canlı doğum oranları düşüktür. Yumurtalık rezervinin değerlendirilmesi ultrason ve antimüllerian hormon ( AMH) düzeyleri ölçümü ile yapılır. Ultrasonda antral folikül sayısına bakılır ( AFC), AMH ise genellikle sabittir ve düzeyleri adet döngüsü içinde değişiklik göstermez. AMH ve AFC birlikte yumurtalık rezervini değerlendirmek ve hastayı tedavi seçenekleri konusunda doğru yönlendirmek için kullanılır.  

Düşük yumurtalık rezervi olan hastalarda birçok farklı tedavi alternatifleri denenmiştir, ancak hiçbirinin diğerine üstünlüğü kanıtlanmamıştır.  Kısa protokoller sık tekrarlanabilmelerinden dolayı kümülatif gebelik oranlarını arttırırlar.   

Tedaviden önce 3 ay süreyle DHEA kullanılması gibi destekleyici tedavilerin etkinliğine dair veriler oldukça kısıtlıdır.  Korunma için alınabilecek en önemli önlem sigara içiliyorsa bırakılması olacaktır, zira sigara yumurtalık kapasitesini olumsuz yönde etkilemektedir.