Kürtaj

Kürtaj


Kürtajın serbest bırakılmasının 20.yılında bu yasanın neleri ne kadar değiştirdiğini dikkatli bir şekilde irdelemek gerekir diye düşünüyorum. Gebeliğin sonlandırılmasının çiftlerin veya kadının isteği ile belirli bir haftaya kadar serbest bırakılması bütün dünyada güncelliğini koruyan bir tartışma konusudur.  özellikle Kuzey Amerika'da kürtaj kliniklerinin önünde Pro-life' (hayat yanlısı) ile Pro-choice' (seçme özgürlüğü yanlısı) grupları arasında çıkan tartışmaları ve hatta fiziksel boyuta varan kavgaları televizyonlardan bile izleyebiliyoruz. Peki kürtaj neden bütün dünyada bu kadar mercek altında?  Hayat yanlılarına bakılacak olursa tanrının bahşettiği bir canlının insan eliyle ortadan kaldırılmasının büyük bir günah ve ahlaki ve etik açıdan yanlış olduğunu söylüyorlar. 


Seçim özgürlüğü yanlıları ise olumsuz ve istenmeyen bir ortama doğacak olan bebeklerin büyüme aşamasında çok büyük sorunlarla karşılaştıklarını ve hatta anne ve babadan fiziksel zulüm bile gördüklerini bu yüzden de istenen gebeliklerin devam etmesinin doğacak çocuk yönünden en iyi seçim olduğunu savunuyorlar. Her iki tarafında savlarına katılmamak elde değil. Kürtajın kadının veya çiftin isteği üzerine yapılabilmesinin getirdiği avantajlara gelince: Kürtajın yasak olduğu 1984 öncesi döneme bakıldığında kadınların yine istenmeyen gebeliklerden kurtulmak için sağlıksız koşullarda ve yüksek maliyetler karşılığında bu işi yaptırdıklarını görüyoruz. Bunun sonucu olarak da enfeksiyon başta olmak üzere çok ciddi boyutlara varabilen komplikasyonlar sonucunda hayat boyu kısırlığa yol açabilecek ve hatta rahimin alınmasına kadar giden problemler yaşanmıştır. Bu nedenlerden dolayı kürtaj kanununun özellikle kadın sağlığı yönünden çok önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Özellikle vurgulanması gereken kürtajın aile planlaması yöntemleri uygulanmasına rağmen gebe kalan kadınlarda bir seçenek olması gerekliliğidir. Bu nedenle kürtajın en çok yaptırıldığı ergenlik dönemi ve erken evlilik dönemlerinde çocuk sahibi olmak istemeyen kadınlarda aile planlaması yöntemleri hakkında yeterli eğitim ve olanak sağlanması şarttır. Kürtaj hiçbir zaman bir aile planlaması yöntemi olarak algılanmamalıdır.

Kürtaj isteyen kadınların genellikle bunu bir zorunluluktan yaptırmak durumunda kaldıklarını söyleyebilirim. Genelde kadınların kürtaja karşı duygularında bir ikilem oluyor. Bir taraftan istenmeyen bir gebelikten kurtulmak duygusu yaşanırken diğer taraftan ise annelik içgüdüsünün getirdiği bir suçluluk duygusu yaşanmakta. Evlilik dışı ilişkilerden olan gebelikler genellikle istenmediklerinden kürtaj ile sonlandırılmaktadır. Evli çiftlerde ise kürtaj genellikle istenen çocuk sayısına ulaşıldıktan sonra oluşan gebeliklerde veya çocuk sahibi olmak için çalışma hayatı ve sosyal hayatın henüz düzene girmemiş olduğu dönemlerde oluşan gebeliklerde istenmektedir.

Kürtaj sonrası bir kadın için en zor dönemlerden biridir. Daha öncede belirttiğim gibi istenemeyen bir gebelikten kurtulmuş olmanın rahatlığı ve bir canlının hayatına son vermiş olmanın üzüntüsü ikilemi yaşanır. Bu dönemde bazı kadınlarda ilaç tedavisi gerektirebilecek depresyonlar bile yaşanmaktadır. özellikle duygularını saklamak durumunda olan kadınlarda paylaşamamanın getirdiği stress depresyon duygularını artırmaktadır.

Kürtaj için olmazsa olmaz şartlar çok azdır. Kanunen 10. haftanın altındaki gebelikler istemli olarak sonlandırılabilmektedir. Eğer tıbbi bir gerekçe yoksa kürtajın bu haftadan sonra yapılması yasaktır. İlerlemiş olan gebeliklerde komplikasyon oranları da yükselmekte ve bu nedenle kürtaj daha sakıncalı olmaktadır. İşlem ciddi şeklide rahatsızlığı olan kadınlarda bile lokal anestezi altında yapılabilir.

Kürtaj kanununun Türkiye ve Türk kadını için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Aile planlaması yöntemlerinin maalesef henüz arzulanan düzeyde yaygınlaşmamış olması nedeni ile kürtaj ülkemizde her kesimde oldukça sık bir şekilde başvurulan bir yöntem olarak karşımıza çıkmakta. Ancak aile planlaması yöntemlerinin daha yaygın ve ulaşılabilir olması ve çiftlerin bu yöntemler hakkında bilgi ve danışmanlık alabilecekleri kurumların çoğalması ile kürtajın sıklığında da sağlıklı bir azalma olacaktır.