Gebelikte Cep Telefonu Kullanımı: Çocuklarımızı riske mi atıyoruz?

Gebelikte Cep Telefonu Kullanımı: Çocuklarımızı riske mi atıyoruz?


Aralık ayında Journal of Epimedemiology and Community Health dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre doğumdan önce cep telefonu sinyallerine maruz kalan çocukların bazı davranış problemleri ile karşılaşma olasılığını arttırmaktadır: bunlar hiperaktivite, dikkat eksikliği ve konuya odaklanmadaki sorunlardır.

Bu yeni çalışmanın bazı kısıtlamaları mevcut olup, araştırıcılar cep telefonu temasının gerçekten davranış bozukluğu yapıcı etkisi varsa bile bunu nasıl yaptığıyla ilgili yeterli data olmadığına dikkat çekmektedirler.

UCLA Halk Sağlığı kliniğinden epidemiyoloji Profesörü Dr. Leeka Kheifets bazı teoriler olduğunu fakat cep telefonlarının nasıl bir etki gösterdiğini kesin olarak bilmediğimizi söylemektedir.   Yine de gebelik sırasında ve çocuklarda cep telefonuyla teması azaltmak için bazı basit önlemler almak tedbirli bir yaklaşım olacaktır uyarısında bulunmakta ve cep telefonunuzu vücudunuzdan uzak tutarak ya da kulağa götürmeyi engelleyen cihazlar kullanarak zararlı sinyallere maruz kalma riskimizi azaltmak olası iken neden bu koruyucu davranışları benimsemeyelim sorusunu sormaktadır.


Cep Telefonu Teması ve Davranış Sorunları

Danimarka Ulusal Sağlık Sistemine kayıtlı olan 28.745 çocuk ve annelerinin cep telefonu kullanımı analiz edilerek bir çalışma yapılmıştır.   Annelere, gebelikte ve sonrasında cep telefonu kullanımı dahil olmak üzere çeşitli yaşam davranış biçimleri konularında anket yapılmıştır. Çocukları 7 yaşına geldiğinde anket tekrarlanarak cep telefonu alışkanlıkları ve davranış biçimleri irdelenmiştir.

Anket sonuçlarına göre yedi yaşındaki çocukların %35.2’sinin cep telefonu kullandığı öğrenilmiştir. Çocukların %1’den azı cep telefonlarını haftada 1 saatten fazla kullanmaktaydılar. Annelerden alınan bilgiye göre, çocukların büyük çoğunluğunda (%93) davranış problemi gözlemlenmemiş, %3.3’ünde sınırda davranış sorunlar izlenmiş, %3.1’inde ise belirgin davranış sorunları ve duygusal problemler saptanmıştır. Bunlar hiperaktivite ve dikkat eksikliği ile beraber ilişki kurmakta yaşanan zorluklardır.

Çocukların %18’e yakını gebelikte ve doğum sonrası dönemde cep telefonuna maruz kalmış ve çalışmaya göre bu grupta en yüksek oranda davranış problemleri izlenmiştir.

Yeni bulgular, daha önceden aynı kayıtlar kullanılarak 13 000 çocukta yapılan araştırma bulgularıyla benzerlik göstermektedir.

Bu çalışmanın devamında araştırmacılar çalışma kohortunu 11 yaşın geldiğinde, tekrar değerlendirmeyi planlamaktadır. Çocuklar 11 yaşına geldiklerinde, cep telefonunu ne kadar kullandıkları doğrudan kendilerinden öğrenilebilecektir.


Cep Telefonuyla Teması Azaltmak

Çevresel Tıp Derneğinin kurucusu Devra Davis, harekete geçme zamanının geldiğini söylemektedir. Bu dernek toplumu sağlık riskleri konusunda eğitmek ve bu riskleri azaltmak için gereken tedbirleri almaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.