Türkiye'de Bir İlk! Elektronik Şahitlik Sistemi Kuruldu.


RI-Witness2

Basın Açıklaması– RI Witness™

Güven Sağlama

Türkiye’nin referans tüp bebek merkezlerinden birisi olan Amerikan Hastanesi Üreme Sağlığı Ünitesi tüp bebekte karışıklıklara son vermek üzere üretilmiş, sahada çığır açacak yeni bir elektronik barkodlama ve şahitlik sistemi kullanmaya başladı.

Tüp bebekte en son teknoloji

Amerikan Hastanesi tüp bebek bölümüne RI Witness™sistemi kuruldu –  Radrofrekans ID teknolojisi ile çalışan bu sistem tüp bebek uygulamaları esnasında kullanılan örneklerin karışmadığından emin olmak için üretilmiştir.

Tüp bebek siklusunun başında hastaya bir ID kartı verilir.  Bu kart hastaya ait örneklerin kayıt edildiği tüp bebek laboratuvarı ve ameliyathanesi, sekreterya gibi istasyonlarda sisteme ait okuyuculara yerleştirilir. Radyo frekans etiketleri hasta için kullanılacak tüm kültür kapları ve tüplere yerleştirilir. RI Witness™sistemi sürekli olarak örnek ID lerini, bir tüpten diğerine aktarıldıkça  monitörize eder ve farklı hastalara ait örnekler laboratuvarda aynı çalışma sahasına tanıtılmak istenirse alarm verir.  Bu sayede olası karışıklık engellenir ve işlemin derhal durdurulma farkındalığı sağlanır.

Hasta ve merkez güvenliğinin bir ileri aşamaya yükseltilmesi

Amerikan Hastanesi Üreme Sağlığı Ünitesi Başkanı Dr. Bülent Urman  “Geçmişte her ne kadar barkodlama elektronik sistemlerle yapılabiliyorduysa da buna ek olarak sistem içerisinde kullanılan aynı hastaya ait örneklerin saklandığı kapların radyofrekans teknolojisi ile merkeze kurulan farklı istasyonlarda kontrol edilebilmesi mümkün değildi.  Ayrıca her işlem esnasında en az iki kişi tarafından yapılması gereken ve bugüne kadar sadece manuel olarak uygulanabilen şahitlik sistemi barkodlamaya ek olarak yeni sistemde hepsi bir arada tek bir elektronik güvenlik sistemi olarak karşımıza çıkıyor.   Manuel yöntem kalite-kontrol standartları yüksek bir tüp bebek merkezinde güvenli olabilse de bu yeni sistem sayesinde tüp bebek işlemlerinde oluşabilecek karışıklık riskleri tamamen ortadan kaybolacaktır.

Elektronik barkodlama ve şahitlik sistemi" tüp bebek işlemlerinde hastalara ait örneklerin karışmayacağının güvencesidir. RI Witness™ tüp bebek merkezinde olası karışıklığın engelenmesini ve kalite-kontrol yönetimini son teknolojiyle garantileyerek hastalara işlem yaptırdıkları merkezden gönül rahatlığıyla güvenli bir şekilde  ayrılarak evlerine gitmelerini sağlayan bir sistemdir.

Daha fazla bilgi için Amerikan Hastanesi Üreme Sağlığı Ünitesi’ne başvurunuz.  

 

Nasıl Çalışır?

Tüp bebek merkezleri laboratuvarlarında yapılan ana işlemler içeriğinde oldukça detaylı birçok alt işlemler barındıran komplike uygulamalar zinciridir.  Bu zincirin her halkasının yazılı/kayıtlı olarak kontrol altında olması, özellikle doğrudan hastayla bağlantılı olan aşamalarda (yumurta toplama, embriyo transferi gibi) laboratuvar personelinden en az iki kişi tarafından  şahitlik edilmesi tüp bebek merkezi laboratuvarlarında kalite-kontrolü için şarttır, ve olası karışıklıkların önlenmesi açısından da son derece önemlidir.

Ülkemizde tüp bebek laboratuvarlarında yapılan işlemlerin birçoğu laboratuvar personeli tarafından elle ve sözel olarak kaydedilip kontrol edilmekte, benzer bir şekilde çifte şahitlik yapılmaktadır.  İnsana bağımlı her kontrol hataya açıktır, ve özellikle bu kadar komplike uygulamalar içeren bir zincir içerisinde farkında olmadan karışıklığa sebep olma riskini taşır.   

IVF laboratuvarı uygulamaları zincirinin her halkasının elektronik ortamda bar kodlanarak kaydedilmesi ve laboratuvarın içerisinde kurulacak farklı istasyonlarla tüm ana ve alt işlemlerin şahitlik edilerek kontrol edilmesi hata payını % 0.1’den aza indirgeyecektir.  21. yüzyılda tüp bebek laboratuvarlarında bu teknolojilerin kullanımı gerekli hale gelmiştir.    Otomasyona dayalı şahitlik sistemleri gelişmiş ülkelerde, özellikle Avrupa Birliğinde yakın bir zaman içerisinde yasal yönetmeliklerle de zorunlu hale gelecektir.

Laboratuvar içerisinde yapılan tüm işlemleri kontrol altına alarak yaşanacak olumsuzlukları ve riskleri elektronik bir database aracılığı ile ortadan kaldıran bu kalite kontrol sistemi kurulacak olan laboratuvarın iş akış şeması yüklenerek oluşturulur.

Radyo frekans dalgası ile çalışan çipler laboratuvarda hastalar için kullanılan her türlü kullan-at malzemeye yerleştirilir. Bu çipler sayesinde hastaya ait örnek sürekli kontrol altında tutulmuş olur. Aynı zamanda bu bilgi alış verişinin sağlanacağı dokunmatik ekranı kullanarak kullanıcı ve hasta tanımlanmasını sağlayan optik kart ve kart okuyucularıtüm bilgilerin ve sistemin laboratuvar sorumlusu tarafından kontrol edilip yönetildiği ana bilgisayara tüm verileri aktarır.

Otomatik çifte şahitlik sistemine laboratuvarın akış şeması yüklenir ve sistem laboratuvarın çalışma prensibine göre ekibi yönlendirir. Laboratuvar sorumlusu ana bilgisayar yardımı ile tüm işleyişi gözlemleyerek kontrol altında tutar.

Herhangi bir mikroskoba yerleştirilen örnek sistemde otomatik olarak algılanır ve bu sayede işlemin yapıldığı; tarih, işlemi yapma süresi, işlemi yapan embriyolog ve örneğin türü kayıt altına alınır.

Bu sistemin kurulu olduğu bir laboratuvarın manuel yöntemle çalışan bir laboratuvara göre en önemli avantajı hastalara ait örneklerin kademeli olarak uygulanan işlemler sırasında karışıklık olasılığını yok etmesi ise de merkeze başka avantajlar da getirir. Laboratuvarda farklı eğitim düzeyinde olan çalışanlar o laboratuvarın prosedürlerine göre hareket etmiş olur, ve böylece prosedürler laboratuvar çalışanları arasında standardize edilerek kalite-kontrolün en önemli gerekliliklerinden birinin sağlanmasına yardımcı olur.  Standardize edilen laboratuvar protokollerinin laboratuvar başarısı için periyodik olarak geliştirilmesinde de katkıda bulunur.

Sistemin diğer avantajlarından biri de tüp bebek merkezlerine gelen hastaların laboratuvar içerisinde oluşabilecek karışıklık endişelerini de ortadan kaldırmasıdır. Sistem laboratuvar çalışanları arasında da düzen sağlayacağı için laboratuvar ortamındaki stresi de azaltacaktır.  Sistemin kullanılmasında tecrübelenen bir laboratuvarda, kâğıt üzerinde kayıtlama yükü de azalacağından işlem sürelerinin kısalması da önemli bir avantajdır. Elektronik bir sistem olduğu için laboratuvarda yapılan her türlü işlem bilgisine çok rahat bir ulaşım ve raporlama sağlar. Laboratuvara kayıt altına alınmış izlenebilir kalite kontrolü tesis eder.

RI-Witness-Infographic turkce